AOS/POZ

OptiMED24 dla AOS i POZ

OptiMED24 – Obsługa jednostek realizujących świadczenia z zakresu m.in. POZ, KAOS i AOS. Integracja z systemem eWUŚ. Dzięki OptiMED24 możliwa jest automatyzacja procesu rozliczenia, wykrywanie i sygnalizowanie błędnie wprowadzonych danych oraz sprawne korygowanie rozliczeń.

 


Rozliczenia z NFZ

Sprawozdawczość z OptiMED24 to szybka, prosta i intuicyjna praca. Stworzenie raportu dla NFZ sprowadza się do weryfikacji i wskazania przedziału czasu, dla którego chcemy wygenerować rozliczenie. System automatycznie przenosi dane rozliczeniowe do sprawozdań, umożliwiając także weryfikację przesłanych danych.

 

 


Integracja z eWUŚ

Prowadzenie rozliczeń na podstawie informacji o uprawnieniach świadczeniobiorców otrzymanych z systemu eWUŚ. Możliwość  grupowej weryfikacji pacjentów zarejestrowanych na dany dzień.

 

 

 


Niezawodność

OptiMED24 zapewnia wgląd do pełnej historii komunikacji z NFZ oraz czytelne wykrywanie i sygnalizowanie błędów w rozliczeniach. System jest na bieżąco aktualizowany do obowiązujących wymogów prawa.


Dostęp do danych

Raz wprowadzone w system dane medyczne są zarchiwizowane i dostępne dla lekarzy w kontekście leczenia pacjentów:

  • dane medyczne z wizyty lekarskiej (rozpoznania, wyniki badań, przepisane leki, dane ze skierowań)
  • dane osobowe pacjenta
  • dane dot. uprawnień, złożone deklaracje
  • aktualne kolejki oczekujących

Analizy i raporty

OptiMED24 to sprawne narzędzie w rękach menadżera. Umożliwia szybkie generowanie raportów np. z wykonywanych świadczeń, z rozliczeń z płatnikami, raporty GUS i wiele innych. Podejmowanie działań korygujących na bazie analizy zestawień z określonych obszarów funkcjonowania placówki medycznej.

System oferuje szablony gotowych raportów oraz możliwość generowania dowolnych zestawień w zależności od potrzeb.